Infolisty prosinec 2018

Infolisty prosinec 2018
4. 12. 2018
Dušan Brodský

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové aktualizované vydání čtrnáctideníku INFOlisty, které přinášejí informace o studiu, práci, soutěžích, volnočasových aktivitách a další zajímavosti.

Pátým principem Evropské charty informací pro mládež je Podpora? Čeho se tato podpora se týká?

Co říká Evropská charta informací pro mládež o Participaci? O tom se dozvíte víc ve čtvrtém principu charty.

S Vánocemi přichází kromě sváteční atmosféry také nákupní horečka. Nechcete propadnout zběsilému nakupování zbytečných věcí? Darujte něco potřebným!

Ústředním motivem Ceny Via Bona 2019 jsou „DOBRÁ SOUSEDSTVÍ“. Jednoduše se hledají jednotlivci, skupiny, podnikatelé a menší firmy, kterým záleží na tom, jak se žije v jejich okolí. Prostě ty, kteří se vydali na dobrou cestu!

Je vám mezi 16 a 30 lety? Pracujete na projektu s evropským rozměrem? Tak se přihlaste do soutěže o Cenu Karla Velikého a získejte finanční podporu až 7 500 EUR a navrch výlet do Cách! Nejzazší termín pro podání přihlášek: 28.1.2019!

Byl vyhlášen 10. ročník soutěže Cena Václava Königsmarka! Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy. Soutěž je naplánována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři česky psaných a v ČR v letech 2017 a 2018 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretickým obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém ve stejném období.

NESEHNUTÍ hledá aktivního mladého člověka se zájmem o region jižního Kavkazu a o rozvoj nezávislé žurnalistiky, práci se sociálními sítěmi, fotoreportáže a reportážní video, o PR či datovou žurnalistiku a analytickou práci, ale také o práci nevládních organizací v tématu lidských práv, etnických konfliktů, ochrany životního prostředí a s chutí podílet se na rozvoji občansky hodnotných projektů. Přihlášky  nejpozději do 5. 12. 2018.

OECD (organizace pro mezinárodní spolupráci a rozvoj) vyhlásila výběrová řízení do programů určených pro mladé profesionály a pro absolventy bakalářského studia. Termín k podání přihlášek do obou programů je v neděli 9. prosince 2018. Oba programy nabízejí dvouleté pracovní smlouvy s předpokládaným začátkem v září 2019.

Chtěli byste více porozumět konceptům jako stereotypy, předsudky a diskriminace? Zajímá vás, jaký mají vliv na budování extremismu? Vyjeďte v prosinci do Srbska a podílejte se na tvorbě nových projektů, které tuto problematiku řeší. Přihlášku můžete zasílat do 5. 12. 2018!

Víte, že „Lidé, kteří žijí v chladných klimatech, kde nesvítí tolik slunce, mají vyšší tendenci k většímu popíjení alkoholu? Současně se tam objevuje vyšší míra cirhózy a jater.“ Toto jsou výsledky nové studie amerických vědců na univerzitě v Pittsburgu.

Neziskovka Inte GREAT organizuje akce pro Čechy a cizince v Brně a okolí, kteří se chtějí setkávat a společně tvořit. Organizace hledá stážistu, který bude její činnost propagovat, aby se o akcích dozvěděli ti správní lidé.

Škola anglického jazyka Maltalingua s velkým potěšením oznamuje nový stipendijní program. Pro mnohé je nemožné cestovat z jejich zemí do naší školy na Maltě. Tímto bychom chtěli poskytnout šanci vybraným studentům, aby se zapojili do našeho stipendijního programu Maltalingua. Škola se nachází na dvojjazyčném ostrově Malta, bývalé britské kolonii. Maltalingua je mezinárodně akreditovánaspolečností EAQUALS U.K a je akreditována 11 body špičkové kvality. Mimo jiné jsme také akreditováni ministerstvem školství a nabízíme kurzy Cambridge. 

Zajímá vás severská kultura? Jste spolehliví a samostatní a máte dostatek volného času? Staňte se dobrovolníkem ve Skandinávském domě.

Brněnská organizace Brno for You hledá pět účastníků na výměnu mládeže v Rumunsku. Kdy: 12.12. – 21.12.2018. Kde: Secu, Rumunsko Téma projektu: historie, mezigenerační dialog. Krátký popis: U této výměny mládeže proběhla přípravná schůze. Tento projekt je zařazen mezi sérií úspěšných projektů pod značkou Let me tell you a story. Přípravné schůze se zúčastnil Matěj z Brno for you, který bude vedoucím na projektu. Pozvánkové video z přípravné schůze najdete zde. Přihlašování probíhá do 5. 12. 2018.

infolisty prosinec 2018

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality