Hledáme nové mladé delegáty do OSN!

Hledáme nové mladé delegáty do OSN!
17. 5. 2018
Dušan Brodský

Chcete se stát zástupcem mladých lidí z ČR na jednání OSN?
Chcete ovlivnit jednání na celosvětové úrovni?
Jste aktivní osobou v občanské společnosti?

Je vám mezi 18–25 lety?

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast ve třetím ročníku Programu Mladých delegátů do OSN/ UN Youth Delegates Programme.

Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

• Příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN
• Účast na přípravném setkání evropských Mladých delegátů pořádaném Evropským fórem mládeže v Bruselu (poslední červencový víkend 2018)
• Účast na podzimním zasedání Valného shromáždění OSN (několikatýdenní pobyt v New Yorku v říjnu 2018)
• Účast na Fóru mládeže Hospodářské a sociální rady OSN a v Komisi OSN pro sociální rozvoj (cca dvoutýdenní pobyt v New Yorku na přelomu ledna a února 2019)
• Účast na jednání Komise OSN pro postavení žen (cca jednotýdenní pobyt v New Yorku v polovině března 2019)
• Spolupráce se Stálou misí ČR při OSN a účast na jednáních o rezoluci o mládeži
• Spolupráce s dalšími Mladými delegáty z celého světa v otázkách práv a participace mládeže, lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje a dalších
• Potenciální možnost zapojení se do dalších jednání
• Částečná finanční podpora pro pobyt v New Yorku
• Uhrazení cestovních nákladů a zajištění ubytování
• Jak se stát Mladým delegátem do OSN?

Více informací naleznete https://goo.gl/T7mmeJ   nebo na https://www.strukturovanydialog.cz/  .

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality