Geografické a turistické info ČR

20. 9. 2016
Kamila Matějková

ZÁKLADNÍ GEOGRAFICKÉ ÚDAJE A INSTITUCE ČR

http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=zakladni_udaje_cz   info s odkazy viz níže

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 Ministerstvo životního prostředí

 Správy národních parků

 Správa jeskyní ČR

 Česká inspekce životního prostředí

 Výzkumný ústav vodohospodářský

 Český hydrometeorologický ústav

 Česká geologická služba

 Česká geologická služba – Geofond

 Státní fond životního prostředí ČR

CENIA

 Výzkumný ústav Silva Taroucy

 Území soustavy Natura 2000

 Zvláště chráněná území

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_%C4%8Ceska   geografie Česka na Wikipedie

http://geography.cz/   Česká geografická společnost

PAMÁTKY V ČR

Národní kulturní památky  seznam Národních kulturních památek České republiky

http://www.unesco-czech.cz/   portál Českého dědictví UNESCO

http://cqcounter.com/site/pametihodnosti.cz.html   PAMÁTKY ČECH, MORAVY A SLEZSKA

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php   seznam nemovitých kulturních památek, památkově chráněných území, světovém dědictví, národních kulturních památek a nejohroženějších nemovitých  kulturních památek

http://www.propamatky.info/cs/hlavni-strana/   Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

VYHLEDÁVAČE TURISTICKÝCH INFO CENTER

http://www.aticcr.cz/   Asociace turistických informačních center České republiky

WEBY O TURISTICE V ČR

http://www.turistik.cz/

 KALENDÁŘE AKCÍ

http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/   Kalendář akcí – kultura, zábava, divadlo, koncerty, festivaly, hudba, výstavy, sportovní akce – Česká republika

http://www.kudyznudy.cz/Kalendar-akci.aspx  portál Kudyznudy.cz

http://www.vyletnik.cz/kalendar/   portál Výletník.cz

Aktualizace 28.7.2017 Dana Vitásková

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality