Fond pro NNO odstartuje v listopadu první grantovou výzvou

22. 11. 2013
admin

fond nno

Mezi nestátními neziskovými organizacemi ( NNO ) v České republice dlouho očekávané odstartování další etapy tzv. „norských fondů“ se stane brzy skutečností. S vyhlášením první grantové výzvy fondů Evropského hospodářského prostoru počítají jeho zprostředkovatelé v ČR, kterými jsou Nadace rozvoje občanské společnosti a nadace Partnerství, v průběhu měsíce listopadu tohoto roku.

S ohledem na základní priority fondů EHP byl pro podporu nestátních neziskových organizací
zřízen „Fond pro NNO“ (FNNO), jehož cílem je poskytnout finanční pomoc, která přispěje k posílení
neziskového sektoru, zvýší jeho kapacitu a jeho přispění k sociální spravedlnosti, demokracii a
udržitelnému rozvoji.
Program FNNO se tak stane jedním z významných nástrojů, jimiž bude v letech 2013 až 2016 možné financovat aktivity NNO v
českém prostředí a podpořit tak nejen řešení aktuálních problémů, ale i budování jejich kapacity a posilování jejich vlivu.
Cílem programu FNNO je především: posílit občanskou společnost v definovaných prioritních oblastech, podpořit bilaterální
spolupráci mezi donorskými státy a Českou republikou, posílit kapacitu NNO, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírnit regionální
rozdíly v oblasti působení NNO v rámci ČR, posílit demokracii, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost.
Prioritní oblasti programu FNNO
I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory:
I.a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus
I.b) Genderová rovnost
I.c) Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti
II. Děti a mládež v ohrožení
III. Sociální inkluze
IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny
Více informací zájemci naleznou na www.fondnno.cz

 

 

Zdroj NROS Praha a web FNNO

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality