Evropský týden udržitelného rozvoje

Evropský týden udržitelného rozvoje
29. 5. 2015
Dušan Brodský

Ve dnech 30. května až 5. června 2015 se Česká republika poprvé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje.

Udržitelný rozvoj v praxi (ilustrační foto z projektového webu Rady vlády pro udržitelný rozvoj)

Jde o celoevropskou iniciativu podporovanou Evropskou sítí udržitelného rozvoje, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Nad akcí převezme záštitu premiér Bohuslav Sobotka.

Celoevropský týden udržitelného rozvoje byl představen ministry životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí loni v říjnu. Cílem bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších částech Evropy. Letos se účastní 21 zemí, v nichž je registrováno již přes 3300 akcí. Díky více než šedesáti akcím registrovaným v ČR jsme nejúspěšnější nově pořádající zemí. Více se můžete dozvědět na webu www.tydenudrzitelnosti.cz.

Příklady akcí zapojených do Evropského týdne udržitelného rozvoje

Zapojení města Žďáru do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu
Město Žďár připravilo na svém hlavním náměstí informační kampaň a dotazníkové šetření v rámci projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“. Jejím cílem je informovat obyvatele o dopadech změny klimatu na jejich město a zjistit aktuální stav povědomí obyvatel o změnách, kterým město v souvislosti s klimatickou změnou bude čelit.

Udržitelnost a společenská odpovědnost firem v praxi
Akci pořádá Národní síť Global Compact Česká republika u příležitosti Světového dne životního prostředí. UN Global Compact je síť firem a organizací, které se rozhodly jednat v souladu s principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. Součástí semináře bude i komentovaná prohlídka sídla společnosti IKEA, kde zažijete udržitelnost v každodenní praxi.

Vize vzdělávání: Brána debatě otevřená
V souvislosti s připravovanými Cíli udržitelného rozvoje na půdě OSN připravili zástupci nevládních neziskových organizací, vysokých škol a dalších institucí vizi vzdělávání pro společnou budoucnost. Cílem setkání je rozvinout partnerskou debatu o podobě vzdělávání pro společnou budoucnost mezi širokým spektrem společenských aktérů: zástupci soukromého sektoru, akademické obce, státní správy a nevládních neziskových organizací.

Švédský expert prof. Lars-Erik Liljelund v Praze

Lars-Erik-LiljelundRada vlády pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Velvyslanectvím Švédského království v Praze v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje pořádá 1. června 2015 v Modré posluchárně Univerzity Karlovy debatu. Hlavním hostem bude profesor Lars-Erik Liljelund, který zastával řadu významných pozic ve státní správě a v environmentálních think-tancích ve Švédsku i v zahraničí.
Dalšími hosty budou Vladimír Špidla, šéfporadce předsedy vlády ČR a Jan Frouz, ředitel Centra pro otázky životního prostředí. Moderovat diskusi bude Anna Kárníková, tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Při přechodu od ekonomiky orientované čistě na výkon k té orientované na kvalitu života obyvatel daného státu, musí být na začátku ochota začít měnit věci a vize, jak tyto změny provádět. Tato diskuse nám pomůže poodhalit, jak se ani ne desetimiliónové Švédsko stalo světovým lídrem v oblasti udržitelného, ekologicky šetrného rozvoje a implementace s ním souvisejících technologií. S úvodním slovem bude oficiálně zahájen Evropský týden udržitelného rozvoje v ČR.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality