Evropský týden udržitelného rozvoje – nejvyšší čas se přihlásit

9. 5. 2017
Kamila Matějková

Evropský týden udržitelného rozvoje – nejvyšší čas se přihlásit

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) probíhá ve dnech 30. května – 5. června. Je to celoevropská iniciativa, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy.

Evropský týden udržitelného rozvoje vychází ze 17 cílů udržitelného rozvoje, přijatých na konferenci OSN v New Yorku v září 2015

Poprvé se Evropský týden udržitelného rozvoje uskutečnil v roce 2015 a od té doby se každoročně opakuje. Na evropské úrovni ETUR koordinuje Evropská síť udržitelného rozvoje. V České republice převzal záštitu nad projektem v roce 2015 Úřad vlády České republiky a koordinuje jej prostřednictvím Odboru pro udržitelný rozvoj.

Jaké akce do ETURu patří?
Základním kritériem je, že pořádaná akce musí tematicky souviset s udržitelným rozvojem. Rozsah témat, která do ETURu patří, vychází ze 17 cílů udržitelného rozvoje, přijatých na konferenci OSN v New Yorku v září 2015 (viz obr.).

Typ akce není rozhodující – každoročně se pod hlavičkou ETURu pořádají např. konference, přednášky, výstavy, trhy, exkurze, workshopy, promítání, atd. Jedinou podmínkou je, že daná akce nesmí být orientovaná čistě na zisk.

Co je udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj je reakcí na potřebu lidské společnosti rozvíjet se kvalitativně spíše než kvantitativně a v souladu s omezeními danými naším životní prostředím. Nebere proto v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Centrální otázkou udržitelného rozvoje je, jak popsat kvalitu života, jak ji měřit a jak ji udržet s ohledem na přírodní limity našeho společenství na planetě. Stojí na pochopení, že sociální, environmentální a ekonomický pilíř rozvoje jsou úzce propojeny a že nelze jeden z nich upřednostnit na úkor ostatních.

Zapojte se!
Registrace akcí na rok 2017 právě probíhá!
Svou akci můžete přihlásit pomocí formuláře:
http://www.tydenudrzitelnosti.cz/registrace/
Po jeho správném vyplnění obdržíte potvrzující e-mail a přihlášená akce bude propagována spolu s ostatními. Nezapomeňte si také stáhnout naše propagační materiály.

www.tydenudrzitelnosti.cz

#tydenudrzitelnosti

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality