Evropský týden udržitelného rozvoje 2016

Evropský týden udržitelného rozvoje 2016
25. 5. 2016
Karolína Brodská

 

Ve dnech 30. května až 5. června 2015 se Česká republika již podruhé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR).

Co pro tebe znamená udžitelný rozvoj? (workshop na #EYE2016, foto Michala K. Rocmanová)

Jedná se o celoevropský projekt propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které k němu přispívají. Nad akcí převzal záštitu premiér a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj Bohuslav Sobotka.

Evropský týden udržitelného rozvoje 2015 (infografika Úřad vlády České republiky)Evropský týden udržitelného rozvoje je celoevropská iniciativa podporovaná Evropskou sítí udržitelného rozvoje, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Celoevropsky koordinovaný Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) se v České republice historicky poprvé uskutečnil ve dnech 30. května – 5. června 2015. Akce se bude konat v těchto dnech každoročně.
Registrace na rok 2016 je otevřena na www.tydenudrzitelnosti.cz.

Evropský týden udržitelného rozvoje 2015 (infografika Úřad vlády České republiky)Jednotlivé aktivity mohou pod hlavičkou ETUR pořádat všechny státní instituce, samosprávy, výzkumná centra, školy, muzea, nadace, komunitní sdružení, neziskové organizace, podniky a jednotliví občané a občanky. Zapojit se mohou projekty, které se tematicky zabývají alespoň jedním pilířem udržitelného rozvoje (ať už sociálním, environmentálním nebo ekonomickým) a nejsou čistě komerční aktivitou.

Myšlenka celoevropského týdne udržitelného rozvoje byla představena ministry životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí 28. října 2014. Cílem bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších částech Evropy.
V České republice převzal záštitu nad projektem Úřad vlády České republiky a koordinuje jej prostřednictvím Oddělení pro udržitelný rozvoj. V případě zájmu či dotazů kontaktujte jeho koordinátory.

V roce 2015 se ETUR zúčastnilo 29 zemí, ve kterých dohromady proběhlo více než 4.000 akcí. Díky 92 akcím v České republice jsme v minulém roce byli nejúspěšnější z nově pořádajících zemí.

Více se můžete dozvědět na webu www.tydenudrzitelnosti.cz.

#tydenudrzitelnosti

Zdroj ADAM.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality