Evidence táborů HZS JčK – Aplikace Tábory

Evidence táborů HZS JčK - Aplikace Tábory

Aplikace slouží k evidenci dat o dětských táborech, školách v přírodě či zotavovacích akcích (dále jen tábory), které mohou být využity v rámci zásahů složek integrovaného záchranného systému (IZS). Veškerá data zde uvedená jsou použitá výhradně pro potřeby IZS pro včasné poskytnutí potřebné pomoci v případě mimořádných událostí.

Evidována jsou tato data:

  • Název a popis tábora
  • Adresa tábora včetně souřadnice

(s možností zaměření přímo v mapě)

  • Termín konání tábora
  • Organizátor
  • Hlavní vedoucí
  • Telefonní kontakt na vedoucího a telefonní kontakt do místa tábora
  • Počet dětí a počet dospělých

Data jsou v systému složek IZS využívána v mimořádných situacích, zejména v těchto případech:

  • pro přesnou lokalizaci tábora při hlášení mimořádné události v táboře (požár, úraz …)
  • pro případné zaslání výstrah ČHMÚ (silné bouřky, přívalové deště …)

Odkaz na stránky HZS Jihočeského kraje: https://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx ,

na úvodní straně vpravo dole banner „Evidence táborů“. Po kliknutí je možné buď registrace nového oznamovatele, nebo přihlášení na svůj účet a následně je možné tábor nahlásit. Nahlášením se tábor automaticky zanese do map operačního střediska.

Ohlášení prostřednictvím tohoto portálu nenahrazuje případnou povinnost pořadatele ohlásit tábor orgánům ochrany veřejného zdraví (OHS). Tuto povinnost mají všichni pořadatelé táborů delších než 5 dnů pro více než 30 dětí mladších 15ti let.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality