Europe Goes Local 2021!

Europe Goes Local 2021!
11. 8. 2021
Tomáš Babický

Projekt Europe Goes Local (EGL) je mezinárodní projekt strategického partnerství Národních agentur Erasmus+ mládež. Projekt podporuje práci s mládeží na krajské, městské a obecní úrovni a usiluje o propojení mládeže s danou samosprávou. Pilotní fáze projektu začala na Slovensku v roce 2016 a byla ukončena v červnu 2019. V letošním ročníku projektu budou mít nově týmy možnost nabýt zkušenosti v řízení svého vlastního projektu – od jeho sepsání až po jeho případné podání.

Cíle projektu jsou:

  • podpořit rozvoj kvality práce s mládeží jako součást lokální občanské aktivity
  • posílit spolupráci mezi mládeží a zástupci samospráv s rozhodovacími pravomocemi
  • podpořit mezinárodní rozměr práce s mládeží prostřednictvím lokální práce s mládeží a sdílením příkladů dobré praxe
  • přispívat k rozvoji práce s mládeží v rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže.

V rámci projektu byla vytvořena Evropská charta lokální práce s mládeží, která má za cíl přispívat k dalšímu rozvoji práce s mládeží. Charta vytváří celoevropský prostor pro dialog a definuje kritéria, kterými by se práce s mládeží měla řídit, a jak by její jednotlivé aspekty měly vypadat. Celé znění charty je dostupné zde.

https://www.dzs.cz/udalost/europe-goes-local-2021

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality