Eurodesk

Eurodesk

Informační centrum pro mládež České Budějovice je regionálním partnerem evropské informační sítě Eurodesk.

Co je Eurodesk?

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 34 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím.

Eurodesk poskytuje evropské informace týkající se:

  • evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží,
  • aktivit v zahraničí – studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví,
  • kontaktu na zahraniční organizace,
  • obecných informací o EU
Zdroje informací:
Síť Eurodesku

V jednotlivých účastnických zemích jsou národními partnery Eurodesku státní instituce působící v oblasti mládeže (nevládní organizace či organizace podporované ministerstvem), které byly pro účel poskytování služeb Eurodesku zvoleny příslušným ministerstvem v každé zemi. V České republice je národním partnerem Eurodesku Dům zahraniční spolupráce.

Národní partner Eurodesku funguje v  rámci evropské sítě, kterou podporuje koordinační jednotka se sídlem v Bruselu – Evropská kancelář Eurodesku.

Eurodesk má v ČR rozvinutou síť regionálních partnerů, kteří poskytují informace mládeži s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. Národní partner těmto regionálním organizacím nabízí školení, informační nástroje, pomoc a podporu s cílem usnadnit poskytování evropských informací v rámci jejich stávající informační činnosti. To vede k nárůstu počtu mladých lidí, kteří mají k evropským informacím přístup.

Evropská kancelář Eurodesku funguje jako koordinační centrum evropské sítě Eurodesku. Tým pracovníků v Bruselu provádí pro síť výzkum v oblasti evropských informací a řídí komunikační strukturu a informační databáze.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality