DUŠE V POHODĚ: NOVÝ WEB JIHOČESKÉHO KRAJE NABÍZÍ INFORMACE A PODPORU V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DĚTÍ

DUŠE V POHODĚ: NOVÝ WEB JIHOČESKÉHO KRAJE NABÍZÍ INFORMACE A PODPORU V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DĚTÍ

Jihočeský kraj spustil nové webové stránky Duše v pohodě, které jsou určeny pro děti, rodiče, učitele, sociální pracovníky a další zájemce z řad odborné či laické veřejnosti, kteří hledají informace a zajímají se o podporu duševního zdraví dětí a mladistvých.

Webový portál Duše v pohodě byl vytvořen v souvislosti s projektem „Prevence duševního zdraví dětí v Jihočeském kraji“, který realizuje Jihočeský kraj s finanční podporou z Operačního programu Zaměstnanost plus. Cílem projektu je podpora prevence a péče o duševní zdraví dětí a mladistvých v regionu.

„V rámci projektu jsme iniciovali vznik dvou týmů pro duševní zdraví dětí, které aktuálně působí na území ORP České Budějovice a ORP Tábor a poskytují podporu žákům na 2. stupni základních škol, jejich rodinám a blízkým. Týmy rovněž spolupracují se školami, poradenskými pracovišti, sociálními službami a dalšími institucemi podle potřeb dítěte. V rámci týmů je podpora dětem zajištěna odborníky z různých oborů, například sociálními pracovníky, psychology, metodiky prevence či speciálními pedagogy ve spolupráci s dětským psychiatrem či psychoterapeutem. Hlavním posláním týmů je poskytnutí rychlé a odborné pomoci v případech ohrožení duševního zdraví dítěte a posílení prevence vzniku duševních obtíží,“ řekla náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast Lucie Kozlová.

Na týmy pro duševní zdraví dětí se může obrátit škola, dítě, rodič, pediatr nebo sociální služba. Kontakty jsou k dispozici na webovém portálu Duše v pohodě.

Webové stránky jsou zpřístupněny v souvislosti s konáním celorepublikové akce Týden pro wellbeing ve školách (13.-20. 2. 2024), která je zaměřena na zlepšení wellbeingu dětí a pracovníků ve školských zařízeních.

Zdroj: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/duse-v-pohode-novy-web-jihoceskeho-kraje-nabizi-informace-podporu-v-oblasti-dusevniho-zdravi-deti?fbclid=IwAR14o2B2OHXzXSm2vR8laTwJsZNht_bSWxaO8MrEdqGhOc49dUem2iHeYlI

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality