Demokracie a já, 25. 4. 2019

Demokracie a já, 25. 4. 2019
2. 5. 2019
Dušan Brodský

V rámci Evropského týdne mládeže jsme se stali spolupořadatelem velmi zajímavého workshopu pro mladé lidi „Demokracie a já“, který se konal 25. 4. 2019 v prostorách Divadla U Kapličky, který připravila organizace EUTIS ve spolupráci s EURODESKEM. Zúčastnilo se ho studenti z Českých Budějovic a Strakonic.

V dopolední části programu měli účastníci možnost navzájem se poznat, a prakticky poznat význam občanské participace. Poté, co si vyslechli přednášku, která se tímto tématem zabývala, rozpoznávali během aktivity „Co se stane, když se to nestane?“ překážky občanské participace. Seznámili se s historií, složením a funkcí Evropského parlamentu. Následně si mladí lidé mohli vyzkoušet, jak do něj ve volbách kandidovat.

V odpolední části se setkali s osobami aktivně se zapojujícími do veřejného dění, seznámili se s jejich osobními příběhy a motivací ke vstupu do veřejného dění. Náš workshop navštívil Tomáš Bouzek, Šimon Heller a Tomáš Hanáček. Měli možnost klást libovolné dotazy a diskutovat témata, která jsou aktuální a relevantní pro Evropský sbor solidarity.

Seminář nebyl jen o diskuzi. Během něj měli mladí lidé možnost identifikovat problémy, které je trápí v jejich okolí, a za pomoci hostů připravit koncept projektu, který má za cíl tyto nedostatky vyřešit. Účastníci si vybrali tato témata: nekvalitní odpadové hospodářství, elektromobilitu a zlepšení sdílení kol ve městě.

Své vypracované projekty budou moci obhajovat 20. května na konferenci v Praze před odbornou porotou. Autoři těch nejúspěšnějších získají zajímavé ceny a zároveň budou mít možnost konzultovat své projekty přímo s projektovými konzultanty programu Erasmus+ mládež a Evropského sboru solidarity. Tyto projekty pak budou moci předložit v podzimní uzávěrce obou programů a získat případnou finanční podporu!

Budeme jim držet palce !!!!

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality