Další ročník Extra třídy

Další ročník Extra třídy
23. 6. 2015
Dušan Brodský

 

V letošním školním roce proběhl již třetí ročník programu Extra třída, který realizuje Nadační Fond Tesco ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin. Program je určen pro žáky 7. – 9. tříd základních škol a studentů nižších třídDalší ročník Extra třídy víceletých gymnázií. Jeho cílem je zlepšovat a vytvářet pevnější vztahy a sounáležitost s komunitou, ve které děti žijí. Za tříletou dobu existence Extra třídy rozdělil Nadační fond Tesco téměř 2,5 milionu korun celkem 74 projektům.

V letošním školním roce proběhl již třetí ročník programu Extra třída, který realizuje Nadační Fond Tesco ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin. Program je určen pro žáky 7. – 9. tříd základních škol a studentů nižších tříd víceletých gymnázií. Jeho cílem je zlepšovat a vytvářet pevnější vztahy a sounáležitost s komunitou, ve které děti žijí. Za tříletou dobu existence Extra třídy rozdělil Nadační fond Tesco téměř 2,5 milionu korun celkem 74 projektům.

Různorodé nápady

Žáci a studenti letos zrealizovali zajímavé projekty v různých koutech České republiky. V pražských Modřanech bylo postaveno týpí a zrodilo se tak místo pro setkávání školáků i veřejnosti, v Březové vznikla interaktivní naučná stezka, ve Frýdlantu byl upraven, zmapován a prozkoumán hřbitov, nedaleko Milovic dohledali žáci historii zaniklé obce Mladá, V Humpolci byl zrekonstruován park. To je jen několik málo příkladů podpořených projektů.

V rámci programu lze přitom žádat o finance na přípravu a realizaci jakéhokoliv projektu, který přispěje k rozvoji života v obci nebo městské čtvrti. Celková výše grantu může dosáhnout až 30 000 Kč. Žáci musí sami zpracovat projektový záměr, který obsahuje výběr a specifikaci projektu, stanovení cílů, přípravu rozpočtu, přípravu propagace a další náležitosti. Podmínkou je, že sami žáci v maximální možné míře zajistí práce související s projektem. Poskytnuté finance jsou tedy převážně určeny na nákup materiálu a specializovaných služeb. „Extra třída je příležitostí pro děti, jejich kamarády i rodinu. Díky programu mohou poznávat a zvelebovat své prostředí i vztahy ve svém okolí vlastními silami, což je pro radost z práce velmi důležité,“říká Martina Šilhánová, manažerka Nadačního fondu Tesco.

Hledají se další Extra třídy

Právě nyní otevřel program Extra třída svou v pořadí již 4. výzvu, tentokrát pro školní rok 2015/16. Stejně jako v předchozích ročnících bude podpořeno až 50 veřejně prospěšných projektů. Učitelé se do programu mohou nahttp://www.extratrida.cz registrovat už nyní, tím získávají přístup k metodické příručce. Registrace bude otevřena do 9. listopadu, kdy žáci se svým patronem (učitelem) musejí mít zpracovaný projektový záměr a jeho zveřejněním na webu podávají žádost o grant. Projekty do čtvrtého ročníku mohou školní třídy přihlašovat na www.extratrida.cz. Zapojit se může jakákoli třída základní školy nebo víceletého gymnázia. K posuzování jednotlivých projektů následně zasedá odborná komise, která vybere vítěze. Ti pak získají grant na realizaci svých nápadů.

O programu Extra třída

Program Extra třída realizovaný Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin podporuje rozvoj dovedností dětí a zároveň pomáhá zlepšit život v jejich komunitě. Cílem programu je motivovat třídní kolektivy 7.- 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií k tomu, aby realizovaly veřejně prospěšné projekty. V červnu 2015 bylo vyhlášeno již třetí kolo tohoto programu. Celkem za dobu fungování programu byly rozděleny více než dva miliony korun a zrealizovalo se celkem 74 projektů. Ty jsou zaměřeny na zvelebení okolí škol, mají v plánu kulturní nebo benefiční akce, podporu místních komunit, organizaci sportovních aktivit nebo podporu životního prostředí ve městě. Více informací o projektech na www.extratrida.cz v sekci Galerie projektů.

O organizaci EDUin

EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

O společnosti Tesco Stores ČR

 • Společnost Tesco Stores ČR, a. s. vstoupila na český trh v roce 1996. V současné době provozuje
  v tuzemsku více než dvě stovky obchodů, 19 čerpacích stanic a 7 obchodních center.

 • Společnost Tesco Stores CR, a.s. je členem platformy odpovědných firem Byznys pro společnost
  a dlouhodobě se věnuje oblasti společenské odpovědnosti.

 • Vyústěním dlouholeté systematické pomoci společnosti Tesco neziskovému sektoru bylo založení Nadačního Fondu Tesco v roce 2009.

 • V loňském roce Nadační fond rozdělil ve svých charitativních projektech téměř 4,5 milionů korun.

 • V roce 2012 Nadační fond Tesco představil nový program Extra třída, určený žákům posledních ročníků základních škol.

 • Společnost Tesco Stores CR, a.s. se zavázala snižovat dopady své činnosti na životní prostředí
  a do roku 2050 mít neutrální uhlíkovou stopu.

 • V roce 2011 společnost otevřela v Jaroměři první hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v kontinentální Evropě. V roce 2012 byl otevřen supermarket Tesco ve Skutči, kde se poprvé využilo tepelné čerpadlo, které vyrábí energii využitelnou pro vytápění i chlazení obchodu. Navíc je na střeše umístěna fotovoltaická elektrárna představující energetickou úsporu.

 • Za svůj první energeticky úsporný obchod v Žatci obdrželo Tesco v roce 2008 první cenu Energy Globe Award v kategorii Země. Energeticky úsporná opatření rozšiřuje společnost Tesco na své další obchody

Zdroj: http://www.nicm.cz/extra-trida-vstupuje-do-dalsiho-rocniku

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality