ČRDM: Postup Senátu ve věci dětských skupin hájí pestrost předškolní výchovy

ČRDM: Postup Senátu ve věci dětských skupin hájí pestrost předškolní výchovy
18. 5. 2015
Katka Babická

Postup Senátu, který „dal zelenou“ novele zákona o dětských skupinách, je v souladu s tím, co v této věci dlouhodobě prosazuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM).

Předseda ČRDM Aleš Sedláček: Pestrost předškolních zařízení pro děti zůstává zachována (foto Jiří Majer)

V reakci na příslušný výsledek jednání 8. schůze Senátu Parlamentu ČR, který fakticky potvrdil možnost dobrovolné registrace dětských skupin, to uvedl předseda ČRDM Aleš Sedláček. Připomněl tak snahu České rady a dalších neziskových organizací zvrátit neblahý osud, který by řadu z nich – včetně mediálně známých lesních školek – jinak nejspíš čekal.

„Zákon byl ve Sněmovně upraven tak, že nelikviduje ostatní alternativy, a Senát to svým uvážlivým přístupem akceptoval. Zachovává tím pestrost fungujících předškolních zařízení pro děti a ponechává v tomto ohledu rodičům svobodu volby,“ podotkl Aleš Sedláček.

Senát parlamentu České republikySenátoři se většinou 47 hlasů (tři z nich byli proti a sedm se jich hlasování zdrželo) rozhodli, že se legislativní normou, vedenou pod označením Tisk č. 66, nebudou zabývat. Novela přesněji definuje pojem dětské skupiny a umožňuje výjimky z hygienických nároků.

Předsedkyně Asociace lesních MŠ Tereza Valkounová a předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)Návrh přednesl senátorům poslanec Jiří Zlatuška. „Přijetím této novely umožníme jako Parlament ČR další existenci lesním mateřským školkám, dětským klubům a dalším alternativním zařízením. A také odstraníme obavy mládežnických organizací, které se cítily být návrhem zákona o dětské skupině ohroženy,“ prohlásil podle senátního stenozáznamu Jiří Zlatuška. Upozornil přitom na to, že „celý návrh novely byl během přípravy a projednávání v Poslanecké sněmovně prodiskutován s představiteli Asociace lesních mateřských škol, s Českou radou dětí a mládeže, Člověkem v tísni a dalšími představiteli organizací, kterých se celá záležitost nejvíce týká“.

Jsme jako velká rodina (foto archiv Asociace lesních MŠ)Postoj senátních výborů k předloze ovšem nebyl jednotný. Zatímco zdravotnický a sociální výbor ji doporučil schválit ve sněmovním znění, ústavně-právní ji chtěl ještě dále upravit – tak, aby úřad mohl udělenou hygienickou výjimku za určitých okolností dotyčné skupině zase odejmout. Před pozměňovacími návrhy varovala zpravodajka Daniela Filipiová, podle níž by vrácení normy do Sněmovny protáhlo legislativní proces, což by nemuselo zůstat bez následků. Hrozilo by totiž, že skončí lhůta pro registrace dětských skupin podle stávajícího znění zákona – a některá dětská zařízení by pravděpodobně zanikla.

Svoboda v pohybu (foto archiv Asociace lesních MŠ)Zákon o dětských skupinách, definitivně prosazený poslanci loni v listopadu, zamíří následně na Hrad, ke stvrzení prezidentským podpisem. Předseda ČRDM se tohoto legislativního kroku neobává, neboť prezident republiky Miloš Zeman dal již jednou najevo, že původní znění zákona o dětských skupinách, které počítalo s jejich povinnou registrací, nepodporuje. „Jsem přesvědčen o tom, že naše úsilí o zachování existence lesních školek a dalších obdobných zařízení, bude nakonec korunováno úspěchem,“ věří Aleš Sedláček.

Prezident republiky loni v říjnu zákon o dětské skupině vetoval; vadilo mu, že poslanci neschválili senátní verzi, jež by další existenci lesních školek umožňovala. „Dochází tak k omezování společensky prospěšných občanských aktivit, na kterých stojí moderní demokratická společnost,“ uvedla tehdy hlava státu v dopise předsedovi Sněmovny Janu Hamáčkovi. Pokud prezident republiky novelu podepíše, nic už nebude bránit jejímu zveřejnění ve Sbírce zákonů, čímž by vstoupila v platnost.

 

zdroj: www.adam.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality