Čeští žáci jsou ve finanční gramotnosti nadprůměrní

Čeští žáci jsou ve finanční gramotnosti nadprůměrní
11. 7. 2014
admin
Česká školní inspekce  zveřejnila výsledky mezinárodního šetření PISA 2012 v oblasti finanční gramotnosti. Ta byla u žáků, kteří se v jednotlivých zemích do šetření PISA zapojují v pravidelných tříletých cyklech již od roku 2000, testována vůbec poprvé. Dobrou zprávou pro české školství je, že se naši žáci zařadili mezi sedm nejúspěšnějších zemí a předběhli tak své vrstevníky z USA, Ruska či Francie.

Šetření se zúčastnilo celkem 18 zemí, kromě ČR šlo např. o Belgii, Estonsko, Austrálii, Nový Zéland, Polsko, USA, Rusko, Francii, Španělsko, Chorvatsko, Slovensko či Itálii. V České republice bylo do šetření zapojeno 297 škol a zhruba 1 200 žáků. Ti řešili test v délce 60 minut a také doplňkový dotazník, jehož specifická varianta byla určena také ředitelům škol. „Testové úlohy reflektovaly situace běžného života, směřovaly k efektivnímu rozhodování o běžných finančních záležitostech a ke schopnosti základních ekonomických úvah,“ sdělil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Navzdory očekávání s ohledem na loňské výsledky českých žáků v jednotlivých gramotnostech jsou jejich výsledky v oblasti finanční gramotnosti nadprůměrné. Čeští žáci se zařadili mezi 7 nejúspěšnějších zemí a jejich výsledky jsou srovnatelné s výsledky žáků Polska a Nového Zélandu.Čeští žáci dopadli lépe než žáci v USA, Rusku, Francii, Chorvatsku, Slovinsku, Španělsku, Izraeli nebo Slovensku, naopak lepší výsledky měli žáci z Šanghaje, Belgie, Estonska a Austrálie.

Hlavní sběr dat tohoto klíčového mezinárodního měření výsledků vzdělávání u patnáctiletých žáků, který se uskutečnil na jaře 2012, byl rozdělen na tři části. V prosinci 2013 byly zveřejněny výsledky žáků v čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti, v dubnu 2014 zveřejnila ČŠI, která mezinárodní šetření v České republice garantuje a realizuje, výsledky v oblasti řešení problémových úloh a nyní přišla na řadu finanční gramotnost, která byla testována vůbec poprvé.

Příčin úspěchu českých žáků je hned několik. Zejména jde o přístup k otázkám vzdělávání k finanční gramotnosti, který Česká republika dlouhodobě uplatňuje. „Nadprůměrné výsledky českých žáků v testech z finanční gramotnosti jsou zcela určitě dobrou zprávou. Je to důkaz, že ministerstvo školství tuto problematiku nepodceňuje a bude jí i nadále věnovat velkou pozornost,“ okomentoval výsledky šetření ministr školství Marcel Chládek. „Česká republika patří mezi první země na světě, které připravily koncepci finančního vzdělávání na celonárodní úrovni a zahrnuly do ní vzdělávání k finanční gramotnosti přímo ve školách,“ doplnil ministr.

 

 
Zdroj: www.msmt.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality