Cesta k práci – projekt pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 25 let věku

23. 3. 2017
Kamila Matějková

V současné době JIHOČESKÁ SPOLEČNOST PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ, O.P.S. pod patronací JIHOČESKÉHO PAKTU ZAMĚSTNANOSTI realizuje projekt zaměřený na podobnou cílovou skupinu. Jedná se o projekt CESTA K PRÁCI, kde jsou cílovou skupinou uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, mimo jiné, i v evidenci na ÚP. Projekt CESTA K PRÁCI řeší zvýšení zaměstnatelnosti této ohrožené skupiny v Jihočeském kraji. V rámci projektu je připraven komplexní program JOB ACADEMY, který se skládá z poradenských, vzdělávacích a motivačních opatření. Účastník, který do projektu vstoupí, získá nové vědomosti a dovednosti v oblastech:
– Obecné a sociální dovednosti
– IT gramotnost pro trh práce
– Základy finanční gramotnosti
– Základy pracovně-právní problematiky
– Modelové situace
Součástí projektu jsou i doprovodná opatření , která přispějí k začlenění cílové skupiny. Jedná se o workshopy, burzy práce či dny řemesel atd.

  Leták ke stažení ve formátu pdf : cesta_k_praci

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality