Česko a SDGs

Česko a SDGs
14. 3. 2019
Dušan Brodský

Každý den čelíme řadě výzev a rozhodnutí, které mají na naši budoucnost větší vliv, než si myslíme. Pokud budeme žít v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), můžeme společně proměnit planetu na lepší místo pro všechny. Naplňováním Cílů dokážeme zastavit hlad a chudobu, odstranit společenské nerovnosti, zlepšit ekonomický růst či lépe chránit přírodu. Cíle udržitelného rozvoje přijaly země OSN na summitu v září 2015 v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Podle každoročního srovnávacího výzkumu agentury IPSOS má povědomí o Cílech udržitelného rozvoje zhruba třetina lidí v Česku. Za nejdůležitější Cíle považují Češi v roce 2018 SDG 3 – Zdraví a kvalitní život. Mezi klíčové pak dále řadí SDG 6 – Pitná voda a kanalizace a SDG 8 – Důstojná práce a ekonomický růst.

Česko se také dlouhodobě pohybuje na vysokých příčkách v žebříčku, který měří pokroky jednotlivých zemí v dosahování SDGs. Světová studie SDG Index je každoročně prezentována v rámci High-level Political Forum on Sustainable Development (Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji) v sídle OSN v New Yorku. V roce 2018 se Česko umístilo na 13. místě (ze 155 hodnocených zemí světa).

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality