České školství v mezinárodním srovnání 2015

České školství v mezinárodním srovnání 2015
25. 11. 2015
admin

České školství v mezinárodním srovnání 23015Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila publikaciEducation at a Glance 2015 (EAG), která prostřednictvím vybraných indikátorůporovnává každoročně vzdělávací systémy členských a partnerských zemí OECD.

Publikace je rozdělena do čtyř věcných bloků, které jsou dále členěny do31 tematických kapitol. Popisují vzdělávací systémy zejména z pohledu přístupu ke vzdělávání a průchodu vzdělávací soustavou, výstupů ze vzdělávání, finančního zabezpečení vzdělávání, personálního zabezpečení vzdělávání, podmínek pro výuku.Zvláštní pozornost publikace věnuje předškolnímu vzdělávání a profesi učitele. 

„Mezinárodní srovnání pro nás představuje kvalitní zpětnou vazbou. Česká republika je v rámci této ročenky hodnocena nejlépe především v oblasti nejvyššího dosaženého vzdělání. Naopak jednu z nejhorších hodnot vykazujeme v oblasti finančního ohodnocení učitelů. Pedagogové patří k nejhůře placeným státním zaměstnancům, což je v rozporu s vládní politikou vzdělanostní společnosti. Právě proto pracujeme na zlepšení postavení učitelů prostřednictvím růstu platů, narovnání výše platů pro nejzkušenější učitele i prostřednictvím dalšího vzdělávání učitelů pro jejich profesní rozvoj,“ řekla ministryně školství Kateřina Valachová.

 

Publikace EAG je zveřejněna na webových stránkách OECD (www.oecd.org). Současně je přístupná i z www.msmt.cz. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy současně zpracovalo publikaci České školství v mezinárodním srovnání, která představuje stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace EAG v českém jazyce a obsahuje výběr nejzajímavějších a nejvíce diskutovaných indikátorů z této ročenky školství. Publikace je ke stažení na www.msmt.cz, kde je k dispozici i český překlad doprovodného profilu Country Notes pro Českou republiku, který podchycuje základní výsledky pro danou zemi.

Zdroj

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality