Cena Karla Velikého: svůj projekt můžete přihlásit do 10. února

20. 1. 2014
Katka Babická

Cena Karla Velikého: svůj projekt můžete přihlásit do 10. února

Cílem „Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany“ je podpořit mezi mladými lidmi rozvoj evropanství a podnítit je k zapojení do projektů evropské integrace.

Cena se uděluje projektům, které realizují mladí lidé a jež prohlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu a uvádějí reálné příklady Evropanů žijících v jednom společenství.

„Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany“ každoročně uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.

 

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany Nejlepší projekt získá 5 000 EUR, druhý nejlepší 3 000 EUR a třetí 2 000 EUR. Kromě finančního ocenění bude třem konečným vítězům předána pozvánka k návštěvě Evropského parlamentu (v Bruselu nebo Štrasburku). Představitelé všech 28 vybraných národních projektů budou pozváni na čtyřdenní návštěvu německých Cách.

Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupce Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

Podání přihlášek bylo prodlouženo až do 10. února 2014. Informace o předchozích ročnících, pravidla soutěže i přihlašovací formulář najdete na: http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/cs/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality