Cena Karla Velikého pro mladé Evropany – uzávěrka přihlášek prodloužena do 18.2.2019

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany - uzávěrka přihlášek prodloužena do 18.2.2019
6. 2. 2019
Kamila Matějková

Soutěž pořádá Evropský parlament a Nadace Karla Velikého a je
určena mladým lidem, kteří vytvářejí projekty na podporu
porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí.
Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé lidi
žijící v Evropě a nabízet praktické příklady Evropanů
žijících spolu jako jedna komunita. V minulých ročnících tak byly
oceněny například výměnné programy pro mládež i umělecké a
internetové projekty s evropským rozměrem. Vítězové si rozdělí
15 000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých
Cách, kde budou ceny slavnostně předány celoevropským vítězům.
Registrovat projekt mohou autoři ve věku 16-30 let. Termín uzávěrky
soutěže byl prodloužen do 18. února.


Více informací naleznete na stránkách soutěže na
http://www.charlemagneyouthprize.eu/cs/ [1]

O soutěži informujeme mimo jiné prostřednictvím našich webových
stránek
(http://europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/p%C5%99ihlaste-sv%C5%AFj-projekt-do-ceny-karla-velik%C3%A9ho-pro-mlad%C3%A9-evropany-2019
[2]) a na sociálních sítích.

Pokud by bylo možné informaci o prodloužené lhůtě sdílet na
Vaší facebookové stránce (nejlépe prostřednictvím funkce
„sdílet“), byla bych Vám moc vděčná:

https://www.facebook.com/evropskyparlament/photos/a.360277960809/10155751668535810/?type=3&theater
[3]

Pokud je vám 16 – 30 let a organizujete projekt s evropským rozměrem,
budeme samozřejmě moc rádi, když ho do soutěže přihlásíte.

Zároveň bych Vás ráda upozornila na platformu
www.tentokratbuduvolit.eu [4], na které je možné se zaregistrovat a
dostávat tak aktuální informace k evropským volbám, které se
konají v květnu 2019.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality