Cena evropského občana

Cena evropského občana
4. 6. 2020
Kamila Matějková

Evropský parlament každoročně uděluje „Cenu evropského občana“. Tato cena je udělována jednotlivcům, skupinám, sdružením nebo organizacím za jejich přínos v prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za podporu společných hodnot, zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny základních práv EU.

O Cenu evropského občana se mohou ucházet sami občané, skupiny občanů, sdružení nebo organizace v souvislosti s  projekty, které uskutečnili, nebo na ni mohou nominovat jednoho jiného občana, skupinu, sdružení nebo organizaci.

Vzhledem k letošní výjimečné situaci je možné nominovat také projekty zaměřené na boj s koronavirem.

Chcete-li nominovat sebe nebo někoho jiného, stiskněte zde. Lhůta pro podání přihlášek/nominací běží do konce června.

Více informací naleznete na webových stránkách či na sociálních sítích.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality