Celostátní velká výměna zkušeností 2013 Třebíč

Celostátní velká výměna zkušeností 2013 Třebíč
4. 9. 2013
admin

Celostátní velká výměna zkušeností 2013 Třebíč
15. –17. listopadu 2013

CVVZ je místem, kde se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých i velkých organizacích, spolcích a klubech a v duchu Galénova „přátelství rozrůzněných“ porovnávají své názory a zkušenosti.

Budeme se snažit o to, abychom vám na CVVZce (ale i před ní) poskytovali maximální množství informací. Proto jsme se rozhodli vydávat zpravodaj nejen na akci, ale už necelý půl rok předem.

letak-verejnost

Zpravodaj HRA.NA

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality