Betlémské světlo

Betlémské světlo
11. 12. 2017
Kamila Matějková

Betlémské světlo

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 16. 12. 2017. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky.

V neděli 17. 12. 2017 skauti rozvezou Betlémské světlo vlaky po naší vlasti.

Historie Betlémského světla

Snahou každého světla je prozářit tmu…

Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.

Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.

A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.

Dívejme se srdcem

Letošní moto je inspirováno úžasným specifikem letošního ročníku. Letos je totiž možné získat a mít Betlémské světlo České republice již od 17. 12. 2017 – tedy nádherných 7 dní před Vánocemi.
To dává neuvěřitelně bohaté možnosti, jak Betlémské světlo využít. Kam s ním zajít, kde všude se dá předat (i třeba s doprovodným programem) a hlavně tímto získáváme víc než 7 dní na to, jak udělat s Betlémským světlem radost jiným.
Je potřeba si vážit této možnosti a využít její potenciál dělat radost tím, že myslíme na druhé.
Abychom ovšem mohli tento potenciál využít, je potřeba „dívat se srdcem“.

 České Budejovice

V Katedrála sv. Mikulášeút 19.12.2017 15:00 – 15:30
Zdroj:

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality