Archa číslo 3/2015 zachytila jarní dění v dětských spolcích

Archa číslo 3/2015 zachytila jarní dění v dětských spolcích
16. 6. 2015
Dušan Brodský

„Jaro je časem, kdy se odvážné klukovské plány mohou stát skutečností.

Snímek použitý na obálku Archy č. 3/2015 (foto Dominik David)

Konečně můžeme na výpravu do skalních měst, o kterých se nám celou zimu zdálo. Dobrý vůdce či náčelník si nenechá ujít příležitost zasít v tomto zjitřeném čase do dětských srdcí semínko touhy po dobrodružství, po poznání, po přátelství. A pokud tak učiní ve správný čas, dočká se žně,“ napsal ve svém úvodníku hodnostář Ligy lesní moudrosti Jan Bejček. A protože jaro v dětských spolcích bylo námětem třetího letošního čísla časopisu Archa, příspěvků na dané téma se v něm objevilo víc.

S tomíckými Kadety se tudíž mohou čtenáři chopit pádel a pustit se do zpěněných vln Labe; se skauty vynést svůj kámen a přidat ho na beskydskou mohylu Ivančeny; s pionýry se připojit k oslavám 25. výročí obnovení jejich samostatné činnosti. Se studenty z organizace AIESEC se mohou zúčastnit národní konference SprinCo 2015; s táborníky z oddílu Podskaláček, náležícího k ČTU, vyrazit na prodloužený víkend do přírody nebo se mohou nechat inspirovat akcemi, které pro své členy a příznivce pořádá Hnutí Brontosaurus.

Vlastimil Waic z České debatní společnosti připravil pro toto číslo Archy, myslím, pozoruhodný příspěvek o (čtvrtém) jaru na Muně. Kdysi tam býval muniční sklad – dnes je to místo, kde se postupně, krok za krokem uskutečňuje unikátní projekt Městečka neziskovek. „Munu tvoří lesy protkané kilometry asfaltových silniček. Můžeme tu potkat řadu vzácných i kriticky ohrožených druhů zvířat i rostlin, například raka říčního. Zapomenout nesmíme ani na drobné objekty – protipožární nádrže či malé obranné pevnůstky. V bývalém protileteckém krytu můžeme procházet desítkami metrů naprosto temného podzemí. Ostatně o přítomnosti jiné rozsáhlé sítě podzemních prostor se pravidelně vynořují nové legendy a zaručená svědectví,“ popisuje oblast Muny Vlastimil Waic.

„Trojka“ Archy vám také představí v rozhovoru s Jakubem Kotrlou Konfederaci nezávislých – dětskou organizaci, z. s. (KONDOR). Nejde o formaci lecjakou – vždyť členové KONDORa náleželi po pionýrech a skautech k třetí samostatné dětské organizaci zaregistrované po Sametové revoluci. Článek o projektu České rady dětí a mládeže SAFE upozorní na to, že dobrovolníci v dětských organizacích odvádějí mnohem víc práce, než bychom čekali; jiný text se zase vrací k úspěšné snaze neziskovek (a jejich podporavatelů) docílit pro ně přijatelnou podobu zákona o dětských skupinách; rozhovor Michaly K. Rocmanové s Janem Husákem z představenstva ČRDM přiblíží jeho činnost, postřehy a plány – Jan Husák byl nedávno zvolen Evropským fórem mládeže do poradní rady pro mládež Rady Evropy, s dvouletým mandátem na léta 2016 až 2017. Nová Archa také referuje o tom, že časopis Zámeček, který pro děti ze všech dětských domovů v ČR vydává občanské sdružení Duha Zámeček z Havířova, se stal podle hodnocení porotců nejlepším časopisem loňského roku v kategorii Časopis státní správy, veřejného a neziskového sektoru – a získal cenu Fénix…

Ke čtení a prohlížení je toho ve třetí letošní Arše ovšem víc – jak snadno uzříte sami, když kliknete o kousek níž na její elektronickou verzi…

Časopis Archa vychází již 16 let
ARCHA ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. Sametky, Cena Přístav, 72 hodin… nebo dříve Bambiriáda, Stromy Anežky České… apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Youth Forum, jejímž členem ČRDM je (kupř. Strukturovaný dialog – Kecejme do toho), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem Evropské karty mládeže EYCA aj.).

Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde najdete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla. Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby Twitter nebo můžete využít RSS feedči si přidat stránku Archy mezi oblíbené na sociální síti Facebook. Pro ty, kteří preferují zasílání informací na e-mailovou adresu, je připraven informační systém.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality