Aplikace „Co umím“ – důkaz tvého úspěchu

Aplikace
29. 8. 2019
Dušan Brodský

Online aplikace určená pro mapování dovedností dětí, která propojuje formální a neformální vzdělávání a rodinu.

Hlavním cílem je podpora pozitivní motivace a
pozitivního náhledu na svět a sebe sama a nevytváření pocitů vlastní nedostatečnosti, nadměrného strachu z chyby a s tím související nechuti k jakýmkoli dalším snahám.

Zaměřuje se na silné stránky dítěte a je významným motivačním nástrojem. Podporuje budování zdravého sebevědomí a samostatné osobnosti dítěte. Vede dítě k sebehodnocení, pomáhá mu stanovit oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení, plánovat nejbližší cíle. Umožňuje uchovávat důležité a zlomové okamžiky života.

Hlavním prvkem aplikace je sbírka tzv. důkazů, tedy záznamů o určitém konkrétním výkonu či úspěchu dítěte.

Do aplikace dítě ukládá “důkazy” o tom, co dokázalo. Tento důkaz je vlastně jakýsi záznam o tom, co se mu podařilo, čeho dosáhlo. Kromě základních údajů o události jsou nejdůležitější součástí přílohy, tedy důkaz jako takový. Může mít různou podobu:

  • fotografie výtvoru (obrázku, modelu, výrobku z keramické hlíny…)
  • audionahrávka vystoupení v Základní umělecké škole
  • videonahrávka divadelního vystoupení
  • scan diplomu ze sportovní soutěže
  • vlastní povídka
  • scan certifikátu o vykonané mezinárodní jazykové zkoušce

Jak vypadá profil: https://1url.cz/4M0Jp

Aplikaci vytvořila obecně prospěšná společnost Eduin.

Najdeš ji na www.coumim.cz a je zdarma 🙂

A jak to vlastně celé funguje?

Pro práci s aplikací je nutné se zaregistrovat a vytvořit vlastní účet. Je potřeba uvést: jméno, příjmení, rok narození, e-mail, heslo. Pak už je možné se přihlásit, vytvořit si profil a začít. Vše je online.

Návod najdete: https://1url.cz/BM0Ju

Praktická příručka pro rodiče:  https://1url.cz/WM0Jr

Praktická příručka pro učitele: https://1url.cz/YM0JK

zdroj: www.coumim.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality