Vzdělávací kurz – Hlavní vedoucí dětského tábora 2020

Vzdělávací kurz – Hlavní vedoucí dětského tábora 2020
Začátek akce: 27. 3. 2020
Konec akce: 29. 3. 2020

Pozvánka na vzdělávací kurz  Hlavní vedoucí dětského tábora 2020.

Více informací naleznete v příloze e-mailu nebo na webu https://www.radambuk.cz/akce/27-29-3-2020-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/.

Termín: 27. – 29. 3. 2020

Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.

Program: Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-35765/2019-2. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.

Věk účastníků: od 18 let.

Přihlášky zašlete elektronicky do 15.3.2020 na webu:  https://www.radambuk.cz/akce/27-29-3-2020-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/. Počet míst je omezený.

Pozvánka HVDT 2020