Vzdělávací konference Kick-off

Vzdělávací konference Kick-off
Začátek akce: 21. 10. 2016
Konec akce: 23. 10. 2016

Kick-off je vzdělávací konference pro nové i stávající členy organizace AIESEC (mezinárodní studentská organizace, která pomáhá mladým lidem rozvíjet leadership, především pak za pomoci vzdělávání členů organizace a organizování mezinárodních stáží, funguje ve více jak 120 zemích, již od roku 1948, také například v poslední době významně usiluje o naplnění Sustainable Development Goals s podporou OSN). Na této konferenci členové dostanou vzdělání nejenom o samotné organizaci, ale také praktické rady a zkušenosti do profesního života, především pak sales techniky, správnou komunikaci s externími partnery v podobě firem, státních či neziskových útvarů, či vyzkouší základy vytváření marketingové a reklamní kampaně. Cílem konference je členům ukázat a prohloubit znalosti, a také seznámení mezi jednotlivými členy. Konference proběhne v prostorách Informačního centra pro mládež České Budějovice, Husova 45, České Budějovice a Ekonomické fakulty JU.