Vzdělávací konference Kick-off 2017

Vzdělávací konference Kick-off 2017
Začátek akce: 24. 2. 2017
Konec akce: 26. 2. 2017

Kick-off je vzdělávací konference pro nové i stávající členy organizace AIESEC. AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která pomáhá mladým lidem rozvíjet leadership, především pak za pomoci vzdělávání členů organizace a organizování mezinárodních stáží. Funguje ve více jak 120 zemích již od roku 1948. V poslední době například významně usiluje o naplnění Sustainable Development Goals s podporou OSN. Na této konferenci členové dostanou stěžejní informace nejenom o samotné organizaci, ale také praktické rady a zkušenosti do profesního života, především pak sales techniky, správnou komunikaci s externími partnery, ať už v podobě firem, státních či neziskových útvarů, či si vyzkouší základy vytváření marketingové a reklamní kampaně. Cílem konference je členům ukázat a prohloubit znalosti a také seznámení mezi jednotlivými členy. Konference proběhne v prostorách Informačního centra pro mládež České Budějovice a Ekonomické fakulty JU.