Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2020

Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2020
Začátek akce: 18. 4. 2020
Konec akce: 18. 4. 2020

Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti?

Nabízíme Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními guidelines Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let.

Obsah kurzu: kardio – pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností.

Termín: sobota 18.4.20208 – 20 hodin

Místo konání: klubovna RADAMBUKu, Husova tř. 45, České Budějovice 

Přihlášky na webu do 8.4.2020 – https://www.radambuk.cz/akce/18-4-2020-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci/

Pozvánka OZZA RADAMBUK 2020