Informační a setkávací seminář pro české a německé kulturní aktéry