AIESEC – Projekt EDISON – 9.9.2017 Husova 45, Informační centrum pro mládež Č.Budějovice

AIESEC – Projekt EDISON – 9.9.2017 Husova 45, Informační centrum pro mládež Č.Budějovice
Začátek akce: 9. 9. 2017
Konec akce: 9. 9. 2017

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Jak projekt probíhá

Skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

Vždy před samotnou realizaci probíhá přípravný týden (IPS), kdy jsou stážisti připravováni členy AIESEC. Během tohoto týdne dokončují svoje prezentace.