BAMBIFEST – 20. ročník

BAMBIFEST – 20. ročník
Začátek akce: 18. 9. 2020
Konec akce: 19. 9. 2020

Změna termínu: 18. 19.9.2020 !!!

Rádi bychom Vás pozvali na 20. ročník akce BAMBIFEST. Akce se bude konat v pátek a sobotu 29.-30.5.2020 v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích. Veškeré informace naleznete na webu http://budejovice.bambifest.cz/.

CO JE BAMBIFEST?

 • BAMBIFEST je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda, Bamboška. Jedná se o akci, zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších organizací, které organizují volný čas dětí a mládeže a  prezentaci kulturních a uměleckých činností.
 • BAMBIFEST umožňuje dětem a mládeži vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Děti a mládež se pak mohou rozhodnout, jaká činnost je nejvíce zaujala a té se zkusit věnovat.
 • BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí veřejnosti o nabízených aktivitách v blízkém okolí a zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné navštěvování.
 • Vstup na akci je zdarma.

BAMBIFEST v Českých Budějovicích má tyto části:

 • aktivní prezentace organizací  pracujících s dětmi a mládeží ve stáncích,
 • ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěveckých, sportovních vystoupení dětí a mládeže na pódiu,
 • koncerty pro veřejnost, divadelní představení.

V pátek dopoledne se akce účastní školy, školky, školní družiny a odpoledne a v sobotu rodiče s dětmi.

SPOLKŮM, ORGANIZACÍM PRACUJÍCÍM S DĚTMI A MLÁDEŽÍ NABÍZÍME:

 • prostor pro prezentaci své činnosti ve stánku,
 • možnost vystoupení na pódiu,
 • možnost moderovaných vstupů v průběhu akce,
 • šanci představit se široké veřejnosti.

Pokud máte zájem o prezentaci ve stánkuvyplňte přihlášku v příloze a  zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby byla aktivní – tedy nejlépe aby umožnila dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti a byla pro děti zdarma. Tato činnost by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do velké hry pro děti. Děti v Infobodu obdrží herní kartu, projdou jednotlivé organizace ve stáncích a plní úkoly, za které dostanou razítko do startovní karty. S vyplněnou startovní kartou se vrací do Infobodu, kde si vyberou drobnou odměnu. Karty postupují do losování o ceny na pódiu.

VYSTOUPENÍ NA PÓDIU:

Chtěli bychom opět pozvat co nejvíce souborů tanečních, hudebních, recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým vystoupením obohatí, zpestří a oživí program celé akce. Jako v předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 cm a profesionální zvukařské vybavení.

Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. Pro mnohé účinkující se většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přihlášky, viz. příloha, s konkrétním popisem vystoupení a zaslání nejpozději  do 10.4.2020 na e-mail kancelar@radambuk.cz.

Věříme, že jste si datum poznamenali do kalendáře a těšíme se na setkání na BAMBIFESTU.

RADAMBUK–Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Sídlo: Husova tř. 622/45, 370 05 České Budějovice

E-mail: kancelar@radambuk.czinfo@radambuk.cz

Tel.: 775 644 003, 775 644 101