8. ročník soutěže Brána k druhým je v plném proudu

8. ročník soutěže Brána k druhým je v plném proudu
26. 9. 2019
Dušan Brodský

Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

Soutěžní formulář do 8. ročníku soutěže si můžete stáhnout zde

Přehled pravidel soutěže Brána k druhým:

  1. Soutěž je určena dětským kolektivům a týmům mladých lidí do 26 let. Soutěží se zvlášť v kategorii do 18 let a nad 18 let (rozhoduje věkový průměr účastníků bez vedoucího).
  2. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina, která v době od 1. září 2018 do 31. října 2019 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého pro ostatní (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).
  3. Do soutěže se může přihlásit skupina sama prostřednictvím svého zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo o její činnosti ví (učitel, starosta, ten, komu byla poskytnuta pomoc atd.).
  4. Aktivita bude vyhodnocena na základě doložení, které může obsahovat fotodokumentaci, články z tisku i z webů, záznamy z kronik, svědectví toho, komu byla poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě dobře ví, video nebo audio záznam atd.
  5. Uzávěrka soutěže je 31. října 2019.
  6. Vyhodnocení provede hodnotící komise složená ze zástupců ČRDM, SP DDM, MŠMT a NIDV.
  7. Hodnotící komise vybere pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící, tak i pro ty, jimž pomáhali.
  8. S výsledky budou soutěžící seznámeni do 30. listopadu 2019.
  9. Vyhlášení vybraných týmů soutěže proběhne za účasti jejich zástupců na slavnostním setkání v lednu 2020 v Praze (přesný termín bude včas vítězným týmům sdělen).
  10. Účastníci soutěže souhlasí s publikováním zaslaných materiálů organizátorem soutěže dle jeho uvážení.

Vše potřebné pro přihlášení soutěžního týmu.

1) Přihlášení
Organizátorům soutěže usnadní její zajišťování, pokud budou mít průběžně přehled o týmech, které se soutěže chtějí zúčastnit. K tomu účelu slouží přihlašovací formulář, který si můžete stáhnout zde a vyplněný ho zašlete na adresu jura@nidv.cz, jakmile si budete jisti, že se chcete soutěže zúčastnit.

2) Doložení přihlášené aktivity (aktivit)
Bez toho nebude tým v soutěži hodnocen. Proto je zde nutno stáhnout formulář pro vyplnění všech důležitých údajů o té činnosti, se kterou tým jde do soutěže. Přímo do tohoto formuláře budete vkládat i doklady potvrzující tuto činnost (fotografie, skeny článků či jiných tiskových materiálů, odkazy na internetové zdroje – např. videa). Není nutné vyplňovat všechny přílohy tohoto formuláře, ale jen ty, k nimž máte materiály dokládající přihlášenou činnost. Ve výjimečných případech lze dokladující materiály poslat i jako samostatnou přílohu (zkomplikujete tím ovšem poněkud práci organizátorům)
Vyplněný formulář o vaší soutěžní činnosti (včetně všech příloh) zašlete nejpozději do 31. října 2019 na adresu jura@nidv.cz

zdroj: znv.nidv.cz/brana-k-druhym/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality