8. ročník projektu Mládež kraji – Jihočeský kraj 2022 – zaregistruj svůj nápad, získej až 40 000 Kč !!

8. ročník projektu Mládež kraji – Jihočeský kraj 2022 - zaregistruj svůj nápad, získej až 40 000 Kč !!

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí.

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

Pro zájemce o podporu je realizován projektový seminář, z odevzdaných žádostí vybere komise projekty, mezi které rozdělí částku dotace od MŠMT a JčK. Tyto prostředky jsou rozděleny poměrově dle výše příspěvků od podpůrných měst, osob, organizací.

Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace Jihočeského kraje a MŠMT 5.000,- až 40.000,-Kč. Projekt může být financován do výše 50% z přidělené dotace.

Místem realizace musí být Jihočeský kraj. 

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let a převezme odpovědnost za podání žádosti, podepsání smlouvy a vyúčtování projektu

Nápady můžete registrovat na webu:

https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/zaregistruj-napad

Důležité termíny:

10.3.2022 do 12,00 hodin         – registrace nápadů na webu

– 15.3.2022                                         – Projektový seminář on- line pro uchazeče o finanční podporu, konzultace podaných nápadů

1.4.2022 do 12,00 hodin          ukončení příjmů projektových žádostí

– do 30.4.2022                                  –  obhajoby projektů, schválení podpory projektů, podepsání smlouvy o realizaci s realizátory projektů

– do 30.11.2022                                – dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů

– do 5.12.2022                                 – odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy

https://jihocesky.mladezkraji.cz/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality