4. ročník Mládež kraji Jihočeský kraj 2018- registrace projektů spuštěna!!

4. ročník Mládež kraji Jihočeský kraj 2018- registrace projektů spuštěna!!
30. 1. 2018
Dušan Brodský

4.ročník projektu –  Mládež kraji Jihočeský kraj 2018

RADAMBUK obdržel dotaci od MŠMT na projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský 2018 ve výši 200 000 Kč. Tato částka bude rozdělena na jednotlivé projekty. Zájemci mohou své nápady registrovat na webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad . Pro zájemce o podporu zrealizujeme projektový seminář, z odevzdaných žádostí vybere komise projekty, mezi které rozdělí částku 200 000 Kč. Tyto prostředky jsou rozděleny poměrově dle výše příspěvků od podpůrných měst, osob, organizací. Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace MŠMT 5.000,- až 40.000,-Kč. Projekt může být financován do výše 50% z přidělené dotace MŠMT.

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí.

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

Místem realizace musí být Jihočeský kraj. 

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let a převezme odpovědnost za podání žádosti, podepsání smlouvy a vyúčtování projektu.

Důležité termíny:

–  do 1.3.2018 do 12,00 hodin   – registrace nápadů na webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad 

Více informací na webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality