Europe Goes Local

Europe Goes Local
26. 11. 2019
Dušan Brodský

Mezinárodní projekt Europe Goes Local (dále jen EGL) je projekt strategického partnerství 24 Národních agentur Erasmus+ Mládež a dalších důležitých institucí na evropské úrovni – např. SALTO YOUTH, Rady Evropy, Evropského fóra mládeže, které už v roce 2016 započali dlouhodobou spolupráci zaměřenou na zvýšení kvality práce s mládeží na lokální úrovni.

V roce 2019 se na základě výstupů slovenské pilotní fáze projektu EGL česká a slovenská Národní agentura rozhodly vytvořit spolupráci v rámci pokračováni projektu EGL pro rok 2020. Pod záštitou Národních agentur Erasmus+ Mládeže na Slovensku se sídlem v organizaci IUVENTA – Slovenský institut mládeže a v Česku se sídlem v Domě zahraniční spolupráce se v průběhu roku 2020 uskuteční několik mezinárodních vzdělávacích aktivit EGL.

Přihlášky v rámci obou výzev je nutné zaslat nejpozději do 12.12.2019 na e-mail: pavlina.slavickova@dzs.cz

Charta EGL 

Na podporu kvality lokální práce s mládeží byla v rámci projektu vytvořená Evropská charta lokální práce s mládeží, jejímž cílem je přispívat k rozvoji lokální práce s mládeží. Charta definuje kvalitativní kritéria, kterými by se práce s mládeží měla řídit, a jak by její jednotlivé aspekty měly vypadat. Charta představuje společnou evropsku platformu pro potřebný dialog o práci s mládeží. Charta ve více jazykových verzích je dostupná zde.

charta egl.PNG

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality