EU ? já

EU ? já

Říkáte si, že tentokrát už nestačí jen čekat a doufat,a že je třeba převzít zodpovědnost za svou / naši budoucnost. A proto přemýšlíte, že přijdete k evropským volbám?

K Vašemu rozhodování můžeme pomoci, a proto budeme zveřejňovat informace, které by Vám mohly pomoci.

A čím začneme?

Trocha teorie nikoho ještě nezabila, takže jenom jednoduché shrnutí, co to je Evropská unie, jak funguje, co vlastně dělá?

Evropská unie je skupinou 28 evropských zemí, které se spojily, aby
lidé měli lepší, lehčí a bezpečnější život a dohodly se na spolupráci a vzájemné pomoci.

Myšlenka vzniku Evropské unie se objevila po druhé světové válce.
Země v Evropě zjistily, že je lepší si pomáhat než bojovat proti sobě.

Nejdřív začalo spolupracovat 6 zemí v Evropě: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko.

Brzo se k nim začaly přidávat další země až na současný počet.

Dnes je v Evropské unii 28 zemí.
Jsou to tyto země Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko.

Mapa se všemi zeměmi Evropské unie

Podrobná mapa zde:
https://1url.cz/NMFO6

Všechny země spolupracují na tom, aby byl v Evropě mír, aby se zde
dobře žilo, aby byl svět spravedlivý a na nikoho se nezapomínalo, aby se všechny kultury respektovaly a aby byla evropská ekonomika silná.

Díky Evropské unii je lehčí volně cestovat. Je možné bydlet, studovat nebo pracovat v té zemi Evropské unie, ve které chcete.


Věci, služby a peníze se mohou volně pohybovat mezi všemi zeměmi Evropské unie.

Pokud se nějaká země chce stát členem Evropské unie, musí souhlasit se všemi zákony a hodnotami Evropské unie a pracovat na tom, aby všechny tyto zákony a hodnoty dodržela.

Evropská unie vytvořila „schengenský prostor“, kde neplatí klasické hranice států a mohou v něm lidé volně cestovat bez celních kontrol.
Schengenský prostor začal fungovat v roce 1985.
Dnes patří do schengenského prostoru 22 z 28 zemí Evropské unie.

Jsou to Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a další 4 státy, které nejsou členy Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko.

V každé zemi Evropské unie mluví lidé svým jazykem.

Většina zemí používá jednotnou měnu, která se nazývá „euro“.

Výsledek obrázku pro euro


Používání stejných peněz pomáhá vzájemnému obchodování v Evropské unii. Pokud se platí stejnými penězi, lidé mohou snáze cestovat nebo třeba nakupovat na internetu zboží z jiných zemí.


Evropská unie má 3 hlavní instituce:

Evropská komise, kde se navrhují zákony pro celou Evropskou unii.

Evropský parlament, který  je místem, kde  jsou zástupci zemí EU, které si zvolili všichni Evropané, aby hájili jejich práva.

Rada Evropské unie je místem kde se scházejí lidé Evropský parlament Rada Evropské unie diskutují a rozhodují o navrhovaných zákonech, přijímají je s platností pro všechny státy EU.

Další důležité instituce Evropské unie jsou Soudní dvůr Evropské unie. který dohlíží na dodržování zákonů a Účetní dvůr 
kontroluje, zda se peníze Evropské unie utrácejí za správné věci.

zdroj: evropa.eu

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality