Týrání a zneužívání dětí

Týrání a zneužívání dětí
3. 10. 2016
Kamila Matějková

Pomoc – týrání a zneužívání dětí v regionu

http://www.pppcb.cz/ Pedagogicko -psychologická poradna ČB

http://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/ceske-budejovice/ poradna Bílý kruh bezpečí ČB

http://www.ditevkrizi.cz/   Krizové centrum pro děti rodinu

KONTAKT:      Nerudova 2685/53a   370 04 České Budějovice

tel, fax: 387410864, 387410870

pomoc@ditevkrizi.cz

LINKY DŮVĚRY Jihočeský kraj

České Budějovice

Linka důvěry České Budějovice, o.p.s.

Zaměření: pro celou populaci

Charakter: obecně prospěšná společnost

Kontakt: 387 313 030

Provoz: NONSTOP

Email: internetové poradenství Linka důvěry České Budějovice neprovozuje

http://www.rodinnaporadnacb.cz/linka-duvery

Písek

Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s.

Zaměření: pro celou populaci

Charakter: Nestátní – občanské sdružení

Kontakt: 382 222 300

Provoz: PO – PÁ: 8:00 – 22:00 hod

Email: info@arkada-pisek.cz

www.arkadacentrum.cz

Strakonice

Anonymní linka psychologické pomoci

Dyscentrum – Strakonice, o.s.

Zaměření: pro celou populaci

Charakter: Nestátní

Kontakt: 772 050 013

Provoz: ÚT a ČT: 15:00 – 22:00 hod (kromě letních prázdnin)

Email: LinkaDuveryStrakonice@seznam.cz

http://www.dyscentrum-strakonice.cz/

 

Linka bezpečí:

Tel.116111

Chat:  chat.linkabezpeci.cz

Emailová poradna:   pomoc@linkabezpeci.cz

Služba vzkaz domů:   116 111

Rodičovská linka:   840 111 234

Pomoc s internetem:   www.pomoconline.cz

DOKUMENTY

deklarace-prav-ditete .pdf

úmluva o právech dítěte .pdf

vseobecna-deklarace-lidskych-prav .pdf

DEFINICE POJMŮ

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Syndrom_t%C3%BDran%C3%A9ho,_zneu%C5%BE%C3%ADvan%C3%A9ho_a_zanedb%C3%A1van%C3%A9ho_d%C3%ADt%C4%9Bte#Projevy_CAN

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/S/Syndrom_CAN   syndrom CAN

HLADÁTE POMOC? (odkazy )

http://www.stopnasili.cz/

http://www.fod.cz/   Fond ohrožených dětí

http://stopnasili.cz/nasili-ve-vztahu/stalking/   stalking

http://www.capld.cz/   Česká asociace pracovníků linek důvěry České republiky

http://www.linkabezpeci.cz/   portál Linky bezpečí

http://www.nasedite.cz/   Nadace naše dítě

http://www.pomoztedetem.cz/   projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

Aktualizace 28.7.2017 Dana Vitásková

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality