Občanské aktivity

26. 2. 2018
Kamila Matějková

Z REGIONU

OBČANSKÁ PORADNA PŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S., poskytování služeb v oblastech informací, rad a aktivní pomoci při řešení vašeho problému  http://www.obcanskeporadenstvi.cz/web/stranky/o-nas/aktuality.php

KONTAKT:

Telefon: +420 387 222 838     Mobil: +420 606 720 095    E-mail:    poradna@jr-spolecnost.cz      Adresa:   Riegrova 1756/51 (3. patro)   370 01  České Budějovice                     

ODKAZY NA OBČANSKÉ PORADNY

http://www.obcanskeporadny.cz/ databáze občanských poraden, poradenství v oblastech sociální dávky/ sociální pomoc/ pojištění/ pracovně právní vztahy a zaměstnanost/ bydlení/ rodina a mezilidské vztahy/ majetkoprávní vztahy a náhrada škody/ finanční a rozpočtová problematika/ zdravotnictví/ školství a vzdělávání/ ekologie, právo životního prostředí/ ochrana spotřebitele/ základy práva ČR/ právní systém EU/ občanské soudní řízení/ veřejná správa/ trestní právo/ ústavní právo.
http://www.potrebujipravnika.cz/   nalezení právní pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Vzory právních podání.

http://www.rovneprilezitosti.cz/   bezplatná poradna týkající se diskriminace z důvodu pohlaví, věku a slaďování rodinného a pracovního života.

 

DOKUMENTY

Definice_Občanských poraden

Konání veřejných sbírek

 

Podání trestního oznámení

Registrace občanského sdružení

Registrace politické strany nebo politického hnutí

Shromažďování občanů

Stížnost občana na práci veřejné správy adresovaná veřejnému ochránci práv

Aktualizace 28.7.2017 Dana Vitásková

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality