Aktuality práce v ČR

26. 2. 2018
Kamila Matějková

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti – Aktualizace pro rok 2016

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/141120_AP_2material_po_vlade.pdf

Úřad práce

www.nicm.cz nová publikace s praktickými informacemi pro uchazeče

Zaměstnání cizinců 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/zamestnavani_cizincu  portál Úřad práce

http://www.meta-ops.cz/  společnost pro příležitosti mladých migrantů

http://www.soze.cz/  SOZE – nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování pomoci uprchlíkům a dalším cizincům, přicházejících do České republiky. Tato pomoc spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům v namáhavém procesu integrace do majoritní společnosti.

Zaměstnání osob se zdravotním postižením 

http://www.helpnet.cz/ portál se specifickými potřebami

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob portál Úřad práce

BOZP 

http://www.bozpinfo.cz/ BOZP info

http://www.bozp-po.cz/

Burza práce Neziskovek.cz

http://www.neziskovky.cz/burza-prace/1/

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality