Kurz

Kurz
6. 11. 2015
admin

Vzdělávací středisko MAJÁK

Vzdělávací kurzy:

 

Kurz Instruktor lyžování,

Doškolovací kurz pro instruktory lyžování

 

Místo konání: Kozí Pláně u Kaplice koziplan

 

Termíny a ceny:

Kurz pro instruktory lyžování: 21. – 24.2.2016

Cena: 1 350Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1 600 Kč.

Přihlášky na: www.radambuk.cz

 

Doškolovací kurz pro instruktory lyžování: 21. – 23.2.2016 

(obnovení propadlé licence).

Cena: 1 100 Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1 200 Kč.

Přihlášky na: www.radambuk.cz

 

Ceny jsou bez ubytování. Levné ubytování je případně možné objednat.

 

Program:

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Výuka je časována na dopoledne a odpoledne. Po skončení otevírací doby lanovek a vleků pak kurz navazuje přednáškami.

Teoretická část: lyžařská výzbroj a výstroj, údržba výzbroje, metodika výuky, organizační

a právní předpisy, bezpečnost a první pomoc.

Praktická část: praktická výuka lyžování.

Po úspěšném absolvování kurzu instruktor lyžování účastníci obdrží licenci: Instruktor lyžování BP SPORT (platnost licence je časově neomezená). Jedná se o osvědčení, které lze využít pro komerční, zájmová a školská zařízení. Pro školská zařízení vydáváme na základě absolvování tohoto kurzu licenci Instruktor školního lyžování (platnost licence je časově neomezená). Vzdělávací středisko BP SPORT Č. Budějovice je držitelem akreditace MŠMT.

Přijetí do kurzu není vyjma věku nijak omezeno. Kurz může absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá licenci. Osvědčení Instruktor lyžování je možné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozmezí: 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licence, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty. Takže je reálné stát se držitelem licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor lyžování.

Důležitým cílem instruktorského kurzu je účastníka proškolit tak, aby se z něj stal kvalitní instruktor lyžování, což představuje: primárně umět naučit lyžování téměř kohokoliv. Kvalifikace je nezbytná pro výuku na školních výcvikových zájezdech. Celá řada účastníků kurzů vyučuje v komerčních školách v různých zimních střediscích. Kvalitní instruktor lyžování musí rozumět technice lyžování, chápat a využívat didaktické postupy a aplikovat vhodné metody výuky (to vše si osvojí na kurzu). Cílem kurzu instruktor lyžování je naučit účastníky vyučovat lyžování. Z hlediska výkonnosti v jízdě na lyžích musí být instruktor zdatný do té míry, aby byl schopen svým budoucím žákům ukázat určité prvky metody výuky (např. oblouky, jízdu šikmo svahem atd.). Předvést je musí pomalými pohyby a v nízké rychlosti, tak aby je svěřenci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. Instruktor lyžování tedy nemusí být rychlým jezdcem. Účastníci kurzu jsou rozděleni do družstev podle výkonnosti.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality