Pozvánka na seminář

Pozvánka na seminář
2. 11. 2015
admin

Pozvánku na opakování semináře „Pozorování a pokusy bez laboratoře“ s lektorkou doc. Miladou Švecovou vyučující na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, který proběhne v Č. Budějovicích 13. listopadu

a na v nabídce vzdělávání nový dvoudenní pobytový seminář zaměřený na polytechnickou výchovu v přírodním prostředí, který proběhne 19. až 20. listopadu v pobytovém Ekocentru Vespolek v Jindřichově Hradci.

První seminář je akreditovaný MŠMT a je pro účastníky zdarma. Na druhém semináři se platí účastnický poplatek ve výši 500 Kč, což jsou v podstatě náklady na úhradu stravování, které nelze platit z krajských prostředků.

Oba dva semináře jsou určeny primárně pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ (1. až 3. ročník) včetně škol speciálních. Zúčastnit se mohou ale také pedagogové volného času (DDM) a vedoucí dětských kroužků

Více informací najdete v příloze.

final.pozvanka_13.11._POKUSY BEZ LABORATORE-page-001

final pozvánka_19.-20.11. _polytechnická výchova a EV_v JH-page-001

final pozvánka_19.-20.11. _polytechnická výchova a EV_v JH-page-002

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality