30. 9. 2015
admin

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

a

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

a

Jihočeský kraj

Vás v rámci vzdělávacího cyklu

„Efektivní samostudium a další vzdělávání pracovníků NNO v zájmu zvyšování jejich kompetencí“

srdečně zvou na semináře:

Zásady efektivní komunikace

a

Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace

pátek 23. října 2015

od 09:00 do 15:30 hodin

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

2.patro, zasedací místnost č. 2082 – Ovál

Program seminářů:

09.00 hod. Zásady efektivní komunikace

Asertivita v komunikaci, Prezentace a sebeprezentace, Řízení a zvládání konfliktů, Nástroje interní a externí komunikace, komunikační mapa

lektor Mgr. Izabela NOVESKÁ, univerzitní pedagožka

12:00 hod. Občerstvení

12:30 hod. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové

organizace

Jak se NNO může stát atraktivní pro veřejnost a zajistit si dostatek zdrojů na prosazování a naplňování svého poslání.

lektor Ing. Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR,
ředitel nadačního fondu Ronald McDonald House Charities

15:30 hod. Závěr

Pro členy Asociace NNO Jihočeského kraje je seminář bezplatný. Účastnický poplatek pro nečleny Asociace NNO Jihočeského kraje činí 100 Kč, úhrada v hotovosti na místě.

Občerstvení pro účastníky semináře je zajištěno.

Účastníci semináře obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Z důvodu omezené kapacity závazné přihlášky, prosím, zasílejte elektronickou poštou na adresu info@icmtabor.cz do 16.října 2015.

Účast na semináři vám bude potvrzena dle pořadí doručených závazných přihlášek.

Pozvánka na seminář

Zdroj: www.annojck.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality