1. října 2013 = START KAMPANĚ VÍM, PROČ VOLÍM

1. října 2013 = START KAMPANĚ VÍM, PROČ VOLÍM
14. 10. 2013
admin

1. října 2013 = STRAT KAMPANĚ VÍM, PROČ VOLÍM

Projektový tým Kecejme do toho letos na podzim zahájil „kecání“ i do voleb. Spustil web http://vimprocvolim.cz/ pro prvovoliče a mladé. Na webových stránkách najdete odpovědi na otázky proč volit, koho, jak a kde! Zároveň jsou na webu zpracované stručné a přehledné informace o 17 kandidujících politických stranách a hnutích ve všech krajích ČR. Oslovil všechny tyto subjekty s otázkami, co nabízejí strany a hnutí mladým lidem (zda jim zajistí startovací bydlení, bezplatné školné apod.) a postupně vše uveřejní, aby si mladí mohli vybrat, koho chtějí volit.

Ke kampani se lze připojit natočením krátkého videa „Proč volím?“ Tato nabídka je otevřená komukoli, kdo má jasno a ví, proč volí. Staňte se i Vy ambasadory kampaně a podpořte tak mladé v jejich váhání. Mezi ambasadory Vím, proč volím je i pan Ladislav Špaček http://vimprocvolim.cz/ambasador/ladislav-spacek

Česko-německé fórum mládeže hledá koordinátora/ku

Pro své 8. funkční období (březen 2014 – červenec 2015). Fórum se skládá z 15 českých a 15 německých účastníků, kteří se aktivně angažují v česko-německých vztazích. Smyslem tohoto grémia je zprostředkovat do oficiálního dialogu mezi Českou republikou a Německem názory mladé generace a nabídnout mladým Čechům a Němcům prostor k setkávání a k diskuzi. Během 8. funkčního období se Fórum sejde na čtyřech plenárních zasedáních (zpravidla od čtvrtka do neděle) a vedle toho také v menších pracovních skupinkách. Jeho činnost bude zahájena v březnu 2014 na setkání v Česku. Více o Fóru naleznete na webových stránkách www.cnfm.cz.

Náplň práce:

 • organizační a metodická příprava a vyhodnocení setkání Fóra v úzké spolupráci s koordinátorem/kou na německé straně a mluvčími Fóra
 • vyúčtování všech setkání ve spolupráci se spolky, které celý projekt spravují
 • organizační podpora jednotlivých pracovních skupin Fóra
 • zajištění komunikace mezi členy Fóra a zřizovatelskými spolky

Uchazeči by měli mít:

 • zájem o česko-německou spolupráci
 • organizační talent, spolehlivost, samostatnost, schopnost týmové práce, výborné komunikační schopnosti
 • zkušenosti s organizací akcí a prací na projektech
 • flexibilitu a angažovanost v období od listopadu 2013 do července 2015
 • dobré znalosti německého jazyka

Nabízíme:

 • získání zkušeností v oblasti koordinace, vedení lidí, práce s mládeží
 • získání kontaktů (nejen) v česko-německé oblasti
 • práci v týmu nadšených mladých lidí – dobrovolníků
 • spolupráci na jedinečném dlouhodobém mezinárodním projektu
 • práci z domova (kromě pracovních setkání), možnost zorganizovat si práci
  podle sebe
 • finanční odměnu (výše se bude odvíjet od výsledku dotačního řízení)

Podle dosavadních zkušeností připadne na tuto práci přibližně 80 hodin měsíčně během funkčního období (v období před začátkem a po konci funkčního období je to méně). K tomu je třeba připočítat cesty na plenární zasedání a na pracovní setkání s mluvčími Fóra v Česku a v Německu.

Přijímací pohovor se bude konat 9. 11. 2013 v Plzni (náklady za cestu a ubytování mohou být proplaceny). Povede ho předsednictvo německého a českého zřizovatelského spolku a aktuální koordinátoři Fóra. Kromě toho je velmi žádoucí účast na vyúčtovacím víkendu, který se bude konat 22. – 24. 11. 2013 v Praze, za účelem seznámení se s činností koordinátorů.

Čeští zájemci mohou posílat své podklady (strukturovaný životopis a motivační dopis) Alici Frýbové, předsedkyni Česko-německého fóra mládeže o. s., která Vám také ráda zodpoví případné dotazy. Přihlášky v tandemu (tj. současná přihláška dvou osob na místa českého i německého koordinátora) jsou vítány.

Přihlášky posílejte do 31. 10. 2013 na info@cnfm.cz

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality